Giới thiệu

MaSoThue.top là trang thông tin trực tuyến tập hợp đầy đủ và chính xác Mã Số Thuế của tất cả các công ty và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hệ thống giúp tra cứu thông tin trực tuyến về người, công ty và doanh nghiệp nộp thuế theo mã số thuế, tên của tổ chức hoặc cá nhân nộp thuế, địa chỉ trụ sở kinh doanh và người đại diện theo pháp luật. Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại tại đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo.

Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.